گزارش تصویری بازدید معاون سیاسی- امنیتی استانداری آذربایجان غربی از واحد مهاباد