توضیحات:

بخش ورود مدیران و کاربران در وب سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

info@priau-mahabad.ir

ورود کاربران مدیریت

 

ورود کاربران عادی

 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

پیوند به وب سایت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق آدرس: www.iau.ac.ir

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1394/6/15 - ساعت:05:25:57