توضیحات:

بخش ورود مدیران و کاربران در وب سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

info@priau-mahabad.ir

ورود کاربران مدیریت

 

ورود کاربران عادی

 
سال 95 از دیدگاه مقام معظم رهبری

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1395/1/14 - ساعت:19:39:33