توضیحات:

بخش ورود مدیران و کاربران در وب سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

info@priau-mahabad.ir

ورود کاربران مدیریت

 

ورود کاربران عادی

 
اطلاعیه شماره 2 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تعطیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1395/10/20 - ساعت:06:38:40