توضیحات:

بخش ورود مدیران و کاربران در وب سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

info@priau-mahabad.ir

ورود کاربران مدیریت

 

ورود کاربران عادی

 
اطلاعیه شماره 4 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تاریخ برگزاری امتحانات

 

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1395/10/21 - ساعت:08:24:30