حوزه ریاست

 

دکتر صلاح خان احمدزاده 

متولد سال ۱۳۴۹  ارومیه

مرتبه علمی : استادیار

وضعيت استخدامي: عضو هيأت علمي رسمي تمام وقت

 در مورخه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸  به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد منصوب شدند.

email : khanahmadzadeh@iau-mahabad.ac.ir

تحصیلات دانشگاهی:

تاریخ اخذ مدرک

نام و محل دانشگاه

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

تیر ۱۳۸۷

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم  و تحقیقات تهران

شیمی معدنی(نانوفناوری(

دکتری تخصصی(Ph.D.)

تیر ۱۳۷۶

دانشگاه  تبریز

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

فروردین ۱۳۷۳

دانشگاه تبریز

شیمی

کارشناسی

 

 سوابق اجرایی:

پست سازمانی

معاون آموزشی و دانشجوئی

معاون آموزشی

مدیر گروه شیمی کاربردی

مدیر امور اداری واحد

رئیس هیات رسیدگی انتظامی اعضائ هیات علمی

رئیس کارگزینی هیات علمی

رئیس کمیته  تحصیلات تکمیلی

عضو هیات اجرایی کانون فارغ التحصیل دانشگاه

عضو کمسیون موارد خاص آموزشی

عضو کمیته توسعه رشته های تحصیلی

عضو شورای   پژوهشی

عضو شورای فرهنگی و ….

سوابق آموزشی

سابقه تدریس

محل تدریس

۱4 سال سابقه تدریس دروس شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد(عضویت هیات علمی تمام وقت) و  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 

سوابق پژوهشی :

*   پژوهشگر نمونه سال ۸۷

جزو پذیرفته شدگان حمایتهای تشویقی ستاد ویژه فناوری نانو  ریاست جمهوری

مقالات و طرحهای پژوهشی

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

1 

Rearrangements  of 2-Pyridyl-3-aryIaminoisoxazol-5(2h)-ones  to……

Asian  Journal  of   Chemistry

24

7

2012

2

Structrual   chorocterization   of  NiTio3  nano  powder

Journal   of   material   letter

62

3679

2008

3

The  effect   of  ring  size  on  Vibrational   spectroscopy…

J          MOL     MODEL

15

247

2009

4

Structrual   chorocterization     of   (BST)   N anopowder…

Journal   of  Physical  and   Theoretical   chemistry

5

155

2008

5

Synthesis   and     Chorocterization     of   pbtio3   N anopowder…

Journal   of  Physical  and   Theoretical   chemistry

6

1735

2009

6

The  study  of  phenol…..

Word  congress   on   Engineering   and  Technology

کشور  چین

 

آبان 90

7

Structural  characterization   of  BaZro3  nanopowders  ….

Journal  of  the  Iranian  Chemical  Research

3

1134

2010

8

Theorical  studies   on   2-4-  Bis(ethoxy   carbnyl)

The    10th    Iranian   physical    chemistry      seminar  (Isfahan  1386)r

-

-

اردیبهشت 86

9

Investigation  of  the kinetic   and  Mechanism   of  ...

همایش سراسری شیمی

واحد ورامین

 

آذر83

10

تهیه پودرآهن بادرجه خلوص بالا ازآهن سوخته

سمینار تحقیق وتوسعه در واحدهای صنعتی مشهد – وزارت صنایع

 

 

آذر75

11

اثر نمکهای قلیایی برتهیه پودرآهن از اکسیدآهن

چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی

 

مرداد 74

12

Synthesis   and   Characterization   of   pbTio3    nanopowder

The   11th  Iranian    Physical   chemistry   seminar

داشگاه اردبیل

 

مرداد87

13

Catalatic   Reduction   of  co2 with   BOC-MP  METHOD

10th  International Multidisciplinary   Scientific  Geo  conlurance

بلغارستان

 

تیــــر89

14

USING   OZONATION  METHOD   FOR   TREATMENT  OF  MINERAL  WATER

10th  International Multidisciplinary   Scientific  Geo  conlurance

بلغارستان

 

تیــــر89

15

THE   PHOTOCATALYTIC   REDUCTION    OF   CO2   WHIT   H2O

10th  International Multidisciplinary   Scientific  Geo  conlurance

بلغارستان

 

تیــــر89

16

Filterng  Wastewater  Industrial Using Of  Method   Electrocoagulation

همایش ملی شیمی

واحد شهرضا

 

اردیبهشت 89

17

FT-IR-RAMAN,NMIR spctra,and molecular……

همایش ملی شیمی

واحد شهرضا

 

اردیبهشت 89

18

Vibrational   spectra    and   molecular…

همایش ملی شیمی

واحد شهرضا

 

اردیبهشت 89