معاونت آموزشی

رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

رشته دکتری 8

فیزیک

زراعت

مهندسی عمران - سازه

زبان وادبیات فارسی

زبان وادبیات عرب

مهندسی کشاورزی حشره شناسی

شیمی - شیمی آلی

شیمی - شیمی معدنی

 

 

54 رشته کارشناسی ارشد

شیمی– شیمی معدنی

ریاضی محض– آنالیز

مدیریت ورزشی - مدیریت بازار یابی در ورزش

حسابداری

حقوق جزا وجرم شناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا

علوم تربیتی- برنامه ریزی درس

شیمی – شیمی کاربردی

ریاضی – ریاضیات مالی

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت منابع آب

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی

مهندسی معماری

دامپزشکی – انگل شناسی

دامپزشکی – باکتری شناسی

آموزش  وبهسازی منابع انسانی

روانشانسی تربیتی

آموزش زبان انگلیسی

مهندسی عمران زلزله

مهندسی برق- کنترل

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

تحقیقات آموزشی

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق- افزاره های میکرو نانوالکترونیک

علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

زمین شناسی - فسیل شناسی وچینه شناسی

طراحی فضای آموزشی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

مدیریت دولتی – طراحی سازمانهای دولتی

مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی

مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی

مدیریت دولتی – مدیریت تحول

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

فیزیک – اتمی و مولکولی

شیمی – شیمی آلی

علوم و فناوری نانو – نانو شیمی

مهندسی عمران – سازه

توسعه روستایی – توسعه کشاورزی

مدیریت کشاورزی – مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه

مهندسی کشاورزی – علوم تکنولوژی بذر

مهندسی کشاوری – حشره شناسی کشاورزی

مهندسی کشاوری – زراعت

مهندسی کشاوری – آبیاری و زهکشی

مهندسی کشاوری – مهندسی منابع آب

مهندسی تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغبانی

مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک (آگرو اکولوژیک)

مهندسی کشاوری – پرورش و مدیریت تولید طیور

علوم مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی

 

مهندسی کشاورزی – پرورش و  مدیریت تولید طیور 

24 رشته کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران (عمران)

آموزش علوم تجربی

زبان وادبیات فارسی

آموزش و پرورش ابتدایی

علوم آزمایشگاهی(دامپزشکی)

مهندسي تولیدات گیاهی

مهندسي توليدات دامي

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

مهندسي تكنولوژي معماری

مهندسي آبیاری

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپیوتر

ديني و عربي

ساختمان

آموزش راهنمايي و مشاوره

آموزش رياضي

علمی کاربردی حسابداری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مديريت تلفيقي آفات

مهندسی سخت افزار کامپیوتر

آموزش زبان انگلیسی

 تربیت بدنی -فیزیو لوژی

جنگلداری

بهداشت مواد غذایی

مهندسی تکنولژی کنترل-  ابزار دقیق

 

31 رشته کارشناسي پيوسته تمام وقت

فیزیک

ریاضی کاربردی

مهندسي عمران

مهندسي عمران(آب)

مهندسی كشاورزي(آب)

شیمی کاربردی

مهندسی كشاورزي (علوم و صنایع غذایی)

مهندسی كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات)

مهندسي كشاورزي(باغباني)

مهندسي كشاورزي (گياهپزشكي)

علوم قرآن و حدیث

زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

حقوق

باستان شناسی

راهنمایی و مشاوره

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مامائی

پرستاری

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم دامی(گرایش طیور)

دبیری زبان و ادبیات فارسی

مهندسی معماری

دبيري زبان وادبيات عرب

مهندسي علوم کامپيوتر

روانشناسی عمومی

حسابداري- حسابرسي

تربیت بدنی - فیزیو لوژی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و

    فناوری اطلاعات (ICT)

مهندسی تکنولوژی راهسازی

 

11رشته کارشناسي پيوسته پاره وقت

مهندسی كشاورزي(گیاهپزشکي)

حقوق

مهندسي عمران

مهندسي عمران(آب)

راهنمایی و مشاوره

مدیریت صنعتی

زبان وادبیات فارسی

علوم قرآن و حدیث

مهندسی كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات)

شیمی کاربردی

مهندسی كشاورزي(علوم و صنایع غذایی)

 

27 رشته کارداني ناپيوسته

 

امور بانکی

تكنولوژي تولیدات گیاهی

تکنولوژی آبیاری

آموزش رياضي

علمي كاربردي(نرم افزار کامپیوتر)

كارداني فني برق(الکترونیک)

عمران(آب و فاضلاب)

عمران(پل‌سازی)

عمران(ساختمان‌های بتنی)

ماشین‌های کشاورزی مکانیزاسیون

معماری

دامپزشکی

آموزش علوم تجربی

مرتع و آبخیزداری

دینی و عربی

آموزش و پرورش ابتدایی

زبان وادبیات فارسی

فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)

آموزش زبان انگليسي

 تربيت ‌بدني- مدیریت

آموزش حرفه و فن

گوشت و فرآورده های گوشتی

معماری سنتی

تربیت معلم قرآن کریم

حسابداری- اداری

تربیت بدنی- مربیگری

علمی کاربردی - پرورش طیور

 

7رشته کارداني پيوسته 

علمی کاربردی(حسابداری)

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

الکتروتکنیک

امور زراعی

معماری