معاونت اداری و مالی

رزومه معاونت اداری و مالی

ناصر صدقی بوکانی- متولد سال 1347 شهرستان بوکان

                      معاون اداری مالی واحد مهاباد                         

پست الكترونيك:  sedgy_boukany@yahoo.com

سوابق تحصيلي:

مشخصات مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي/ گرايش

نام مؤسسه/ دانشگاه محل تحصيل

رتبه در دوره/كنكور

تاريخ اخذ مدرك

ديپلم متوسطه

اقتصاد اجتماعی

دبیرستان شهیدان

-

1363

كارشناسي

علوم تربیتی-مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

نقده-دانشگاه پیام نور

-

1374-1369

كارشناسي ارشد

تحقیقات آموزشی

رودهن-دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه 17 قبولی و رتبه اول فارغ التحصیلی

1384-1382

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزش عالی

سراسری ارومیه

-

(ورودی 1391)

عنوان پايان نامه كارشناسي:

 بررسی نقش تخصص وعدم تخصص مدیران در پیشبرد امورات آموزشی مدارس ابتدایی بوکان در سال1374

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 

بررسی رابطه هوش هیجانی وذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستا نهای بوکان ومهاباد در سال1384

 

عنوان مقاله علمی پژوهشی

عنوان مجله

نمایه شده در:

سال چاپ

 

 

 

رابطه  هوش هیجانی وذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی

روانشناسی کاربردی

دانشگاه آزاداسلامی رودهن

1385

 

 

 

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان ونوجوانان در شهرستان بوکان

فصلنامه فرهنگ اذربایجان غربی

اداره کل ارشاد استان اذربایجان غربی

1382

 

 

 

برسی عوامل موثر بر ایجاد مطالعه به کتا ب خوانی در جوانان ونوجوانان

فصلنامه فرهنگ اذربایجان غربی

اداره کل ارشاد استان اذربایجان

1383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقالات علمی ترویجی

عنوان مجله

سال چاپ

مستخرج از پایان نامه

ترتیب نویسنده

نقش اولیا ء در کیفیت آموزش ابتدایی

فصلنامه پیوند- انجمن اولیا ومربیان مدرسه

1379

 

 

عوامل موثر در ایجاد علاقه به مطالعه در دانش آموزان

فصلنامه فرهنگ اذربایجان غربی

اداره کل ارشاد استان اذربایجان غربی1382

 

 

نقش دانشگاه در توسعه کار افرینی

مجموعه مقالات  دهمین کنگره سراسرس همکاری های دولت دانشگاه و صنعت

دانشگاه ازاد اسلامی تبریز1385

 

 

نقش دانشگاه در توسعه کار افرینی

همایش ملی کار افرینی

دانشگاه ایلام1389

 

 

عنوان مقاله کنفرانسی

عنوان کنفرانس

داخلی /خارجی

حمایت کننده اصلی کنفرانس

سال ارائه

مستخرج از پایان نامه

نقش آموزش عالی در توسعه ملی با تاکید بر امایش سرزمین

همایش بین اللملی آمایش آموزش عالی

داخلی

خارجی

انجمن آموزش عالی

دنشگاه مازندران

1391

 

رابطه  ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی دبیران با کارایی آنان از دیدگاه دانش آموزان مدارس متوسطه  شهرستان مهاباد

همایش استانی هفته پزوهش

داخلی

دانشگاه آزاداسلامی مهاباد

1390

*

رابطه هوش هیجانی وذهنیت فلسفی  مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستانهای بوکان ومهاباد

همایش استانی هفته پزوهش

داخلی

دانشگاه آزاداسلامی مهاباد

1388

*

تاثیر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر توانمند سازی کار کنان از طریق آموزش ضمن خدمت

همایش کارگاه الگوهای بهسازی منابع انسانی

داخلی

دانشگاه آزاداسلامی بوکان

1387

 

 

 

ویژگی های کار آفرینان موفق در بخش تعاون

همایش ملی تعاون وکار افرینی

داخلی

 

 

وزارت تعاون- دانشکده کار افرینی دانشگاه تهران

 

1387

 

نقش دانشگاه وپژوهش در ارتقاءسطح صنعت در فرایند توسعه ملی

همایش سراسری علمی پزوهشی آموزش عالی در هزاره سوم

داخلی

باشگاه پزوهشگران جوان

1385

 

نقش پزوهش درتصمیم گیریهای اجرایی آموزش وپرورش

همایش علمی تخصصی

داخلی

دانشگاه آزاداسلامی مهاباد

1383

 

 

 

 

برسی تاثیر مدیریت مشارکتی در کارایی معلمان

همایش استانی

داخلی

آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

1382

 

نقش پژوهش در تصمیم گیری مدیران اجرای و آموزشی

همایش  استانی

داخلی

آموزش وپرورش بوکان

1381

 

بررسی جذب دانش آموزان مستعد به ادامه تحصیل در هنرستانهای کار دانش

همایش استانی

داخلی

آموزش وپرورش استان کردستان

1380

 

بررسی کار بست یافته های تحقیقاتی در تصمیم گیری آموزش وپرورش استان کردستان

همایش استانی

داخلی

آموزش وپرورش استان کردستان

1382

 

عنوان طرح تحقیقاتی، ملی،غیره

محل اجرای طرح

عنوان سازمان یا موسسه حامی

سال اجرا

 

 

1-بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستانهای بوکان

شهرستان بوکان

شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اذربایجان غربی

1382

 

 

2-بررسی تبادل فرهنگی میان کشورهای همجوار استان اذربایجان غربی

 

شهرهای مرزی کشورهای(ترکیه- عراق- اذربایجان)

اداره کل ارشاد استان اذربایجان غربی

1383

 

 

 

 

 

3-بررسی تعامل اجتماعی میان اقوام استان آذربایجان غربی

شهرهای استان آذربایجان غربی

اداره کل ارشاد استان اذربایجان غربی

1383

همکار طرح

پرفسور

عباس زاده

 

 

 

 

 

 

4-  بررسی موانع بکار گیری یافته های پژوهشی در استان کردستان

پژوهشکده تعلیم وتربیت اموزش وپرورش استان کردستان

پژوهشکده تعلیم وتربیت آموزش وپرورش استان کردستان

1384

 

 

5-بررسی مقایسه بهداشت روان دانش آموزان ورزشکار وغیره ورزشکار استان آذربایجان غربی

مدارس شهرهای استان آذربایجان غربی

شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اذربایجان غربی

1386

همکار اصلی طرح

 

6-ارزیابی درونی دانشگاه ازاد اسلامی بوکان برای ارتقا ءمستمر کیفیت

دانشگاه آزاد اسلامی بوکان

شورای پزوهشی منطقه 2 دانشگاه آزاذ اسلامی

1388

عدم تعهد دانشگاه بوکان

 

7-بررسی دیدگاه های متخصصان وکارکنان سازمانی نسبت به عوامل موثر بر بهره وری و ارتقاءکیفیت مراکز وواحدهای دانشگاه  ازاد اسلامی منطقه2

مراکز وواحدهای دانشگاه  ازاد اسلامی منطقه2

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

1391

 

 

کسب رتبه و مقام در جشنواره ها و مسابقات علمی معتبر

عنوان جشنواره

عنوان طرح

سال

جشنواره خوارزمی-وزارت آموزش وپرورش

خلاقیت ونوآوری

فراخوان مقاله

1376

سایر فعالیتها (كارگاه، فعاليت شغلي، نرم افزار و ...)

نام موسسه

سال

 

 

 

 

مدرس کارگاه ضمن خدمت اعضای  هیت علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (مدیریت- روش تحقیق-آمار spssو و.......

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد- بوکان

1383-1391

 

 

 

 

مدرس دوره های تخصصی مدیریت و مشتری مداری کارکنان بانک تجارت شهرستان مهاباد

بانک تجارت شهرستان مهاباد

1390

 

 

 

 

عضو هیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی بوکان-مهاباد ومدرس دروس علوم تربیتی ومدیریت ومشاوره

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد- بوکان

1383

 

 

 

 

مدرس دروس تخصصی روش تحقیق و آمار دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی مهاباد----

مشاور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد-

1388

 

 

 

 

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

1388ادامه دارد

 

 

 

 

عضو شورای تخصصی طرح برنامه وبودجه منطقه 2 دانشگاه  ازاد اسلامی

منطقه 2 دانشگاه آزاد

1390-1391