مناسبتها

مواظبت بر نمازها

و الذین هم علی صلاتهم  یحافظون  (سوره معارج، آیه : 34 )

ترجمه آیه : و کسانی که بر نماز ها شان  مواظبت  دارند .

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1390/4/27 - ساعت:

اخلاص در نماز

لا شریک له و  بذلک امرت  و انا اول المسلمین  ( سوره انعام آیه : 163 )

ترجمه آیه: او را شریکی نیست به من چنین امر شده است، و من از نخستین  مسلمانم

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1390/4/29 - ساعت:

آسان بودن نماز برای خاشعان

واستعینو بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی الخاشعین

از شکیبایی و نماز یاری جویید و این دو، کاری دشوارند، جز برای اهل خشوع

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1390/5/12 - ساعت:

نماز و رستگاری

سوره مؤ منون، آیه: 1

 قد افلح المؤمنون

به تحقیق رستگار شدند مؤمنان :

 الذین هم فی صلاتهم خاشعون

آنان که در نمازشان خشوع می ورزند ،

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1390/5/12 - ساعت:

نماز و بازار

سوره نور ،آیه: 37

رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء

الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار

مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروختی از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن بازشان ندارد، از روزی که دلها و دیدگان دگرگون می شوند هراسناکند.

آخرین بروز رسانی:  تاریخ:1390/5/12 - ساعت:

نماز وسیله تقرب مؤ من

پیامبر  (ص)

ان الصلاه قربان المؤمن

همانا نماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست

(کنز العمال، حدیث 18907 )