ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)

 

سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره ) و قیام خونین 15 خرداد بر عموم مسلمین تسلیت باد

تصاویر