شهادت مظلومانه دکتر بهشتی

  سالگرد شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران ایشان تسلیت باد.


تصاویر