بازدید معاون سیاسی- امنیتی استانداری آذربایجان غربی از واحد مهاباد

 

بازدید معاون سیاسی- امنیتی استانداری آذربایجان غربی از واحد مهاباد

مهندس رادفر معاون سیاسی- امنیتی استانداری آذربایجان غربی و هیئت همراه با حضور فرماندار شهرستان مهاباد و تنی چند از مسئولین ادارات شهرستان از قسمتهای مختلف آموزشی- پژوهشی- فرهنگی و ورزشی واحد بازدید کردند

تصاویر