گزارش تصویری بازدید معاون سیاسی- امنیتی استانداری آذربایجان غربی از واحد مهاباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر