دیدار ریس واحد از دکتر محمد مجدی

به مناسبت بزرگداشت مقام استاد ریس واحد به همراه تنی چند از معاونین، اساتید و کارکنان از دکتر محمد مجدی بنیان گذار واحد مهاباد در منزل ایشان دیدار کردند و با اهدای لوح تقدیر از زحمات دوران ریاست وی تقدیر به عمل آمد.


تصاویر