بازدید فرماندار ویژه مهاباد از برگزاری کنکور سراسری

بازدید فرماندار از روند برگزاری آزمون سراسری در واحد مهاباد

فرماندار مهاباد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بازدید کرد.

معاون استاندار وفرماندار شهرستان مهاباد، به همراه رئیس واحد مهاباد و جمعی از مسولین شهرستان از روند برگزاری کنکور سراسری در این واحد دانشگاهی بازدید به عمل آوردند.

از شهرستان مهاباد جمعاً 2680 نفر در آزمون سراسری 1393 و در قالب گروههای آزمایشی مختلف شرکت کرده اند که از این تعداد 1425داوطلب خواهر و 1255نفر برادر هستند.

تصاویر