ستاد اسکان نوروزی واحد مهاباد نمونه شد

ستاد اسکان نوروزی واحد مهاباد نمونه شد

ستاد اسکان نوروزی واحد مهاباد به دلیل عملکرد و فعالیت مطلوب به عنوان ستاد اسکان نمونه انتخاب شد.

ناصر صدقی معاون اداری و مالی واحد مهاباد با اشاره به ارزیابی انجام شده از عملکرد ستادهای اسکان نوروزی و انتخاب ستاد نوروزی واحد مهاباد به عنوان ستاد نمونه از طرف مدیرکل رفاه و امور اجتماعی دانشگاه اعلام کرد.

در ایام نوروز 93 واحد مهاباد با تجهیز مکانهای اسکان و ارایه امکانات رفاهی مناسب، ایجاد وسایل گرمایش و سرمایش، اهدای بسته های فرهنگی و بهداشتی بیش از 1700 مسافر را در خوابگاه و مهمانسراهای خود پذیرش کرد.

تصاویر