خدمات رفاهی به مهمانان در تعطیلات عید سعید فطر

ارائه خدمات رفاهی واحد مهاباد در تعطیلات عید فطر

ستاد اسکان واحد مهاباد با عملکرد و فعالیت مطلوب در تعطیلات عید سعید فطر پذیرای مهمانان بود.

ناصر صدقی معاون اداری و مالی واحد مهاباد گفت: این واحد در تعطیلات عید فطر قریب به 500 نفر از مهمانان فرهنگی و سایر واحدهای دانشگاهی را پذیرش و اسکان داد.

واحد مهاباد با تجهیز مکانهای اسکان و ارایه امکانات رفاهی مناسب، ایجاد وسایل گرمایش و سرمایش، اهدای بسته های فرهنگی و بهداشتی موجبات رضایت مهمانان را فراهم آورد.

تصاویر