برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته

برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته در واحد مهاباد

آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته سال 93 با شرکت داوطلبانی از شهرهای مختلف جنوب آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور در 41 رشته کاردانی به کارشناسی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در این خصوص گفت: این آزمون با شرکت بیش از یک هزار و 660 داوطلب از شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی برگزار شد که از این تعداد یکهزار و 190 نفر را برادران و بقیه را  خواهران تشکیل می دهند.
بهروز خضری افزود: این واحد دانشگاهی برای دومین بار میزبان برگزاری این آزمون بوده و تمامی تمهیدات و شرایط لازم برای برگزاری استاندارد این آزمون در این واحد دانشگاهی مهیا گردید.
وی یادآور شد: برگزاری این آزمون در مهاباد می تواند در جهت کاهش هزینه های رفت و آمد و دوری مسافت تا مرکز استان برای داوطلبان شهرستان های جنوب آذربایجان غربی موثر باشد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد همچنین گفت: این واحد دانشگاهی همچنین میزبان برگزاری آزمون کاردانی پیوسته شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش بود.
خضری اضافه کرد: در این آزمون نیز یک هزار و 197 داوطلب حضور یافته اند که از این تعداد 905 داوطلب مرد و بقیه داوطلب خانم هستند.
وی یادآور شد: این دو آزمون برای ورود داوطلبان به دانشگاههای سراسری برگزار شد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در هر دو مقطع علاقه مندان را بدون آزمون در نیمسال اول سالتحصیلی 94-93پذیرش می کند.

تصاویر