تصویب نهایی رشته های جدید

تصویب رشته های جدید در واحد مهاباد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تصویب 2 رشته جدید در این واحد دانشگاهی خبر داد.

دکتر صلاح خان احمدزاده رئیس واحد مهاباد از تصویب دو رشته جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: رشته شیمی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی برای این واحد دانشگاهی به تصویب نهایی رسید.

خان احمدزاده در ادامه با بیان اینکه سیاست های کلی واحد مهاباد در زمینه های تصویب رشته ها بر اساس چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی و استراتژی تدوین شده عمل می شود افزود: لزوم حرکت در مسیر تصویب رشته های جدید تحصیلات تکمیلی بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی تأسیس رشته‌های متناسب با نیاز دانشجویان و دانش پژوهان را از اولویت‌های برنامه آموزشی واحد برای ایجاد رشته‌های جدید اعلام کرد و اضافه کرد: واحد مهاباد هم اکنون با 23 رشته کارشناسی ارشد و قریب به 2200 دانشجو در رشته های تحصیلات تکمیلی نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی این واحد دارد.

تصاویر