گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر

تجلیل از پژوهشگران برتر واحد مهاباد به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد تجلیل شد.

در این مراسم که جمع کثیری از اساتید و دانشجویان حضور داشتند، از 11 پژوهشگر برتر واحد تجلیل شد.

دکتر خان احمدزاده رئیس واحد مهاباد ضمن تبریک هفته پژوهش و تقدیر از فعالیت های پژوهشی انجام گرفته در واحد مهاباد، بر نقش و اهمیت تحقیق و پژوهش در کشور و دانشگاه ها تأکید کرد. 

رئیس واحد مهاباد در سخنانی با اشاره به نگاه ویژه  مبنی بر کیفی سازی  در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: بر همین اساس این واحد دانشگاهی نیز با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های علمی و پژوهشی، گام های موثری در کیفی سازی  این مجموعه بزرگ  علمی و آموزشی برداشته است.

این مقام دانشگاهی اظهار کرد: حمایت از فعالیت های دانش بنیان، ایجاد فعالیت های پژوهش محور و جذب پژوهشگران دانشگاهی در شرکت های دانش بنیان در واحد از جمله برنامه هایی است که به جد پیگیر آن ها هستیم .

قاسمی مدیر برگزارکننده نیز گفت: از آغاز امسال تاکنون 460 مقاله پژوهشی توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه ارائه شده که بیش از140 مقاله درمجله های معتبر و رسمی داخل وخارج کشور به چاپ رسیده است.

دکتر قاسمی گفت: امسال درگروه کشاورزی و منابع طبیعی 44 مقاله علمی وپژوهشی،گروه علوم پزشکی7مقاله وچاپ دو کتاب،گروه فنی ومهندسی درمجموع140مقاله،گروه علوم انسانی 23مقاله وعلوم پایه 29 مقاله ارائه شد که دربین آنها 11نفرتوانستندمقام پژوهشگربرتر راکسب کنند.

تصاویر