کسب مقام دوم تیم کشتی فرنگی واحد

کسب مقام دومی کشتی فرنگی دانشجویان واحد مهاباد

تیم کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد درمسابقات کشتی قهرمانی تیم های دانشگاههای آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی، عنوان مقام دومی را به خود اختصاص داد.

این مسابقات با شرکت 9 تیم از واحدهای ارومیه، خوی، نقده، مهاباد، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب، ماکو و بوکان به مدت دو روز در دو رشته آزاد و فرنگی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد که در بخش کشتی آزاد واحد نقده مقام اول تیمی، واحد میاندوآب مقام دوم و واحد خوی مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین فرنگی کاران واحدهای بوکان، مهاباد و میاندوآب به ترتیب موفق به کسب مقامهای اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

تصاویر