کسب مقام اول و دوم تیمی واحد در مسابقات تنیس روی میز منطقه2

مقام اول و دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی به واحد مهاباد رسید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در دور تیمی به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات تنیس روی میز برادران و خواهران منطقه 2 دست یافت.

در مسابقات تنیس روی میز برادران و خواهران منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد مهاباد طی دو روز به صورت جداگانه در محل مجموعه ورزشی شهید خالد حیدری این واحد برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد توانست در دور تیمی در بخش برادران به مقام اول و در بخش خواهران به مقام دوم دست یابد.

در بازی های تیمی خواهران و برادران واحد ارومیه به ترتیب مقام اول و دوم و واحد نقده مقام سوم برادران را کسب کردند.

همچنین در بازیهای انفرادی برادران که با حضور 11 نفر به صورت دوره­ای و در چهار گروه انجام گرفت پوریا عاملی از واحد ارومیه مقام اول، شهرام سلطانی از واحد نقده مقام دوم و آقایان اسماعیل درویشی و مسعود پرانداخته از واحد مهاباد به صورت مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

در مسابقات تنیس روی میز خواهران، واحد ارومیه مقام اول و واحد مهاباد مقام دوم را کسب کردند و خانم­ها رباب مرزبان از ارومیه، خدیجه یونسی از ارومیه و سرور شلماشی از مهاباد به ترتیب موفق به کسب مقامهای اول تا سوم انفرادی این بخش از مسابقات شدند.

تصاویر