کسب رتبه های ورزشی توسط واحد مهاباد

اخذ مقام های ورزشی منطقه 2 توسط واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در دو مسابقه ورزشی جداگانه مقام های دوم و سوم را از آن خود کرد.

مسابقات بسکتبال برادران منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس با شرکت تیم های خوی، سلماس، ارومیه و مهاباد برگزار شد که در نهایت واحد مهاباد مقام سوم را کسب نمود.

همچنین مسابقات والیبال برادران منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی با شرکت چهار تیم خوی، سلماس، ارومیه و مهاباد در واحد خوی برگزار شد که واحد مهاباد موفق به کسب مقام دوم این رقابت ها شد.

تصاویر