چاپ مقاله استاد واحد در ژورنال بین المللی

چاپ مقاله ISI استاد واحد مهاباد در ژورنال بین المللی

مقاله ISI استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در مجله   International Journal of Thermal Science به چاپ رسید.

این پژوهش تحت عنوان Bioheat transfer analysis of biological tissues induced by laser irradiation توسط پیام هوشمند از اساتید گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با همکاری آقایان بهروز خضری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و امیر مرادی از دانشگاه بوعلی سینا همدان ارائه و موفق به چاپ در یکی از ژورنال های برتر سطح جهان شده است.


تصاویر