واحد مهاباد در مسابقات استانی قرآن و عترت ع

حضور واحد مهاباد در مسابقات قرآن و عترت (ع) آذربایجان غربی

بیستمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت (ع) دانشگاههای آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حضور 12 نفر از واحد مهاباد در واحد خوی برگزار شد.

در مسابقات قرآن و عترت (ع)، در بخش کارکنان خالد محمد زاده ارشد در رشته ترتیل نفر دوم و رزگار نصوحی و رسول کریمی اقدام در رشته اذان به ترتیب رتبه دوم و و سوم را کسب کردند؛ در بخش دانشجویی نیز بهرام شاهویران در رشته حفظ 10 جزء و رضا احمدی در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم حائز مقام اول شدند.

گفتنی است مسابقات مقدماتی در سطح واحد مهاباد با حضور 80 نفر برگزار شده بود که از میان آنان 12 نفر موفق شدند به دور استانی مسابقات قرآن و عترت(ع) دانشگاه آزاد اسلامی راه یابند. 

تصاویر