بازدید علمی دانشجویان عضو انجمن پرستاری

بازدید علمی دانشجویان واحد مهاباد به مناسبت هفته سلامت

بازدید علمی دانشجویان عضو انجمن پرستاری واحد مهاباد به مناسبت هفته سلامت صورت گرفت.

همزمان با هفته سلامت، انجمن علمی- تخصصی پرستاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در راستای فعالیت های خویش اقدام به بازدید علمی از مرکز سالمندان « امین الأسلام » و مرکز نگهداری معلولین ذهنی « که وین » شهرستان مهاباد کرد.

شیخ شرفی دانشجوی کارشناسی پرستاری و رئیس انجمن پرستاری واحد مهاباد هدف از این اقدام را توجه به کرامت و ادای فریضه والای انسانی و همچنین آشنایی دانشجویان با انواع معلولیت های ذهنی و روانی و اوضاع زندگی سالمندان و معلولین ذهنی در این مراکز برشمرد.

وی انجام مراقبت های پرستاری برای این قشر و نحوه آموزش خود مراقبتی را از دیگر برنامه های این بازدید دانست.

تصاویر