بهره مندی دانشجویان واحد از جوایز بنیاد ملی نخبگان

بیش از 30درصد دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد مهاباد برگزیده شده اند
 
5 نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از طرف بنیاد ملی نخبگان حایز شرایط بهره­ مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان شدند.
در فهرست دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که حائز شرایط بهره ­مندی از جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 94-93 می ­باشند، پنج نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد مهاباد به اسامی:
- ادریس معروفی ­نیا- دانشجوی دکترای عمران آب
- محمود شمس­ برهان- دانشجوی دکترای مکانیک
- حمیده دوست­ طلب- دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
- لقمان بشیری- دانشجوی کارشناسی پرستاری
- حسن شیخ­ شرفی- دانشجوی کارشناسی پرستاری
برگزیده شدند.
گفتنی است که از میان 9 نفر از دانشجویان مشمول جایزه ­های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، در مقطع دکترا سه نفر و از میان 25 نفر در مقطع کارشناسی دو نفر از دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد حضور دارند.

تصاویر