برگزاری همایش علمی پژوهشی پرستاری

برگزاری همایش علمی- پژوهشی با عنوان مراقبت مددجو محور با رویکرد خودمراقبتی در واحد مهاباد

همایش علمی پژوهشی انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با عنوان مراقبت مددجو محور با رویکرد خودمراقبتی با شرکت 15مقاله پذیرفته شده در 9 محور برگزار شد.

در این همایش که رئیس واحد، اعضای هیأت داوران، رئیس بیمارستان مهاباد و اساتید هیأت علمی و جمع کثیری از دانشجویان پرستاری حضور داشتند، رئیس واحد مهاباد در سخنانی ضمن تقدیر از انجمن علمی پرستاری به اهمیت و مراقبت های مددجو محور و نقش مددجویان در حفظ سلامت جامعه پرداخت.

خان احمدزاده در ادامه به توسعه رشته های پزشکی اشاره کرد و گفت: رشته های پرستاری و مامایی جزو رشته های فعال در واحد مهاباد می باشند و در صورت تصویب نهایی دو رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان و کارشناسی فناوری و سلامت از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مراحل اولیه تصویب آن طی شده است مجموع رشته های علوم پزشکی واحد مهاباد به چهاررشته ارتقاء می یابد.

همایش با سخنرانی رئیس بیمارستان مهاباد و تنی چند از اساتید گروه پرستاری ادامه یافت و در پایان از 15 مقاله پذیرفته شده 9 مقاله به صورت سخنرانی و 3 مقاله پوستر و 3 مقاله به صورت کتابچه همایش ارائه شد.

تصاویر