ترجمه کتاب توسط مدرس واحد مهاباد

ترجمه کتاب « کاربردهای GIS در کشاورزی» توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

ترجمه جلد نخست «کاربردهای GIS در کشاورزی» از سوی عضو هیأت علمی واحد مهاباد به چاپ رسید.

ناصر احمدی ثانی استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد مهاباد با بیان این مطلب گفت: کتاب حاضر که برای اولین بار به کاربردهای GIS در کشاورزی به صورت عملی پرداخته و نقش مؤثر آن را در مدیریت زراعی و کشاورزی دقیق با نرم­ افزارهای امروزی نشان داده است می­ تواند برای کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست و به ویژه کشاورزی مفید باشد و به عنوان دروس کشاورزی دقیق و کاربرد GIS در علوم محیطی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد.

وی دلیل اصلی این ترجمه را عدم وجود چنین کتاب کاربردی در بخش کشاورزی دانست چرا که اغلب کتاب­ های موجود به مبانی نظری و آموزش نرم ­افزارهای GIS پرداخته­ اند در حالی که GIS یک فناوری کاربردی بوده و کشاورزی نیز بیشتر تحقیقات کاربردی را می­ طلبد.

این کتاب با 237 صفحه در شمارگان 2000 جلد از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به بازار نشر عرضه شده است.

تصاویر