تجهیز آزمایشگاه ها همانند دانشگاه های برتر کشور

تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد همانند دانشگاه های برتر کشور است

دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد در چند سال اخير شرايط مناسبي براي دانشجويان و انجام کارهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي آنان مهيا کرده است.

خان احمدزاده رئیس واحد مهاباد با بیان این مطلب گفت: تجهيز آزمايشگاههاي  اين دانشگاه، به دستگاههاي پيشرفته و گران قيمت، يکي از اين کارهاست بطوری که هم اکنون این واحد دانشگاهی با داشتن آزمايشگاههاي مجهز، جزو چند دانشگاه برتر کشور به حساب مي آيد.

وی در خصوص تعداد آزمايشگاههاي داير در اين دانشگاه و کاربرد دستگاه هاي موجود در آنها اظهار داشت: خلاقيت و استعداد دانشجويان براي نوآوري، نيازمند در اختيار داشتن دستگاه هاي پيشرفته و به روز آزمايشگاهي است و در حال حاضر یکصد و يازده آزمايشگاه فعال در دانشگاه داير است و هزار و ششصدو پنجاه دستگاه تحقيقاتي و آزمايشگاهي هم براي آموزش و انجام کارهاي تحقيقاتي در اختيار دانشجويان قرار دارد.

رئیس واحد مهاباد افزود:با خريد سه دستگاه پيشرفته به نام هاي مغناطيس سنج نمونه مرتعش ،گرماسنج ديفرانسيل و ميکروسکوب روبشي دانشگاه مهاباد جزو چهار دانشگاه در کل کشور شد که از وجود اين سه دستگاه پيشرفته برخوردار هستند.                                                                            

خان احمد زاده در خصوص برنامه هاي اين دانشگاه در تجهيز آزمايشگاههاي موجود گفت: در چند سال اخير توجه ویژه ای صرف تجهيز آزمايشگاه هاي دانشگاه شده است.

 خان احمد زاده با اشاره به اينکه از شرکت هاي دانش بنيان يا کساني که بخواهند توليد علم نمايند و يا در زمينه ي کارهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي اقدام نمايند حمايت خواهد کرد گفت: اين دانشگاه براي تاسيس شرکت هاي دانش بنيان و حمايت از آنان با برنامه ريزي و تقسيم بندي زمين هاي موجود و بدون استفاده ي دانشگاه،مکان مورد نياز را در اختيار اين شرکت ها قرار خواهد داد.

 

تصاویر