حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور واحد مهاباد در راهپیمایی روز جهانی قدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در مراسم راهپیمائی روز قدس حضوری باشکوه داشت.

اساتید، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی در حالي كه پلاكاردهايي در پشتيباني از قيام هاي مردم فلسطين در دست داشتند با حضور گسترده و انقلابي خود در اين راهپيمايي همگام و همصدا با اقشار مردم روزه دار و انقلابی مهاباد و ساير مسلمانان جهان خشم و انزجار خود از استكبار جهاني را به نمایش گذاشتند.

در پایان این آیین، قطعنامه سراسری روز جهانی قدس قرائت شد.

تصاویر