برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت ع

نفرات برتر مسابقات سراسری شفاهی قرآن و عترت(ع) واحد مهاباد مشخص شد

مرحله مقدماتی بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن و عترت(ع) در رشته­ های(ترتیل، تحقیق، حفظ و اذان) ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان در دو بخش خواهران و برادران در سالن اجلاس واحد مهاباد برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات که 85 نفر از خواهران و برادران شرکت داشتند در بخش های مختلف افراد ذیل حائز رتبه­ های برتر شدند و به مرحله استانی راه یافتند:

 

رشته تحقیق

آقای مسلم دانش­آموز

نفر اول(بخش دانشجویی)

آقای حامد ولی­زاده خلخالی

نفر دوم(بخش دانشجویی)

خانم سمیه عسکری­ زاده نقده

نفر دوم(بخش دانشجویی)

رشته ترتیل

آقای عبدالهادی کریمی

نفر اول(بخش دانشجویی)

آقای بهمن معروفی

نفر دوم(بخش دانشجویی)

آقای دکتر احمد احمدی

نفر اول(بخش استادان)

آقای دکتر بهروز خضری

نفر دوم(بخش استادان)

آقای امیر کیان­ مهر

نفر اول(بخش کارکنان)

آقای خالد محمدزاده ارشد

نفر دوم(بخش کارکنان)

خانم فائده کرمی­ راد

نفر اول(بخش کارکنان- خواهران)

رشته حفظ(10 جزء قرآن کریم)

آقای بهرام شاهویران

نفر اول(بخش دانشجویی)

رشته اذان

آقای شادمان شکری

نفر اول(بخش دانشجویی)

آقای رزگار نصوحی

نفر اول(بخش کارکنان)

آقای رسول کریمی­ اقدم

نفر دوم(بخش کارکنان)

تصاویر