آغاز ساخت المان شهدای گمنام

آغاز ساخت المان شهدای گمنام دانشگاه آزاداسلامی مهاباد

ساخت المان شهدای گمنام دانشگاه آزاداسلامی مهاباد با تأمین اعتبار  158000000تومان آغازشد.

رئیس واحدمهاباد با اشاره به اجرای این پروژه معنوی در واحد گفت: «این دانشگاه از فروردین ماه سال 92موفق به تدفین دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در دانشگاه شد».

دکتر خان احمدزاده در خصوص ساخت المان شهدای گمنام اظهار کرد: پس ازتأیید نقشه المان شهدا، ساخت این طرح با اعتبار158000000تومان از اواخر اسفند94 آغاز شده و در مدت چهار ماه به اتمام خواهد رسید.

تصاویر