جلسه رئیس واحد با کارکنان

برگزاری جلسه مشترک رئیس واحد مهاباد با کارکنان

نشست صمیمی رئیس واحد مهاباد با کارکنان به مناسبت آغاز سال نو در سالن فجر این دانشگاه برگزار شد. دکتر خان­ احمدزاده در این جلسه ضمن تبریک سال نو به اساتید و کارکنان به اهم اقدامات انجام­ گرفته در واحد اشاره کرد و افزود این اقدامات نتیجه تلاش جمیع دانشگاهیان است که امیدوارم در سالجاری با شتاب و شرایط مناسبتری ادامه یابد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشکر مجدد از زحمات مسئولین و کارکنان واحد بر لزوم همفکری و همدلی کلیه مسئولین و کارکنان تا رفع نیازها و نواقص موجود تأکید کرد.

در پایان از 7 نفر از کارکنان بازنشسته واحد با اهدای لوح و سکه و یک جلد کلام­ ا... مجید تقدیر بعمل آمد.

تصاویر