عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

عضویت واحد مهاباد در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

آزمایشگاه پیشرفته فنانوری نانو واحد مهاباد عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری­ های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

دکتر خان­ احمدزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با بیان این مطلب گفت: با پیگیری­ های مداوم، آزمایشگاه فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

وی اظهار داشت: امید داریم بتوانیم با استفاده بهینه از ظرفیت­ های موجود؛ امکانات پیشرفته و پتانسیل بسیار بالای واحد در جهت ارائه خدمات به دانشجویان، جامعه و صنعت گام های مؤثری برداریم.

تصاویر