برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 95

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مهاباد

بیش از 3500 داوطلب از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مهاباد با هم رقابت کردند.

در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که با شرکت بیش از 3500 داوطلب از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی در واحد مهاباد از ششم تا هشتم خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، داوطلبان در رشته های علوم انسانی، پایه، فنی و مهندسی ، هنر، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی با شرکت قریب به 2400 نفر آقا و بیش از 1100 نفر خانم با هم رقابت کردند.

تصاویر