حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور واحد مهاباد در راهپیمایی روز جهانی قدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در مراسم راهپیمائی روز قدس حضوری باشکوه داشت.

اساتید، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی در حالي كه پلاكاردهايي در پشتيباني از قيام هاي مردم فلسطين در دست داشتند با حضور گسترده و انقلابي خود در اين راهپيمايي همگام و همصدا با اقشار مردم روزه دار و انقلابی مهاباد و ساير مسلمانان جهان خشم و انزجار خود از استكبار جهاني را به نمایش گذاشتند.

در پایان این آیین، قطعنامه سراسری روز جهانی قدس قرائت شد.

تصاویر