کسب مقام قهرمانی کشوری تیم فوتبال

به نمایندگی استان آذربایجان غربی

تیم فوتبال واحد مهاباد قهرمانی دسته سه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را کسب کرد

تیم فوتبال دانشجویان برادر دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد به عنوان نماینده آذربایجان غربی در رقابت های فوتبال دسته سه دانشگاه های آزاد کشور مقام اول این دوره از مسابقات را بدست آورد.

در جریان مسابقات فوتبال دسته سه دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور که به میزبانی واحد کرج برگزار شد یازده تیم از استانهای قم- تهران(علوم و تحقیقات)- یزد- کرمانشاه- اصفهان(نجف­ آباد)- مرکزی- کردستان- فارس- یاسوج- گلستان و آذربایجان غربی شرکت داشتند که تیم واحد مهاباد به نمایندگی از آذربایجان غربی توانست با یک تساوی و پنج برد به مقام اول این مسابقات دست یابد.

تیم فوتبال دانشجویان واحد مهاباد پس از کسب قهرمانی این مسابقات به عنوان تیم اول به مسابقات دسته دو دانشگاه های آزاد کشور راه یافت.

در پایان این رقابت ها تیم واحد مهاباد موفق به دریافت کاپ اخلاق شد و توانست جواز حضور در المپیاد فوتبال قهرمانی دانشجویان را که اسفندماه سال جاری و به میزبانی واحد بوشهر برگزار خواهد شد، دریافت کند.

تصاویر