برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام سوگواری سرور شهیدان امام حسین (ع) در دهه اول ماه محرم
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

@iau_mahabad

@iau_mahabad

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

تصاویر