مسابقات مچ اندازی به مناسبت هفته وحدت

مسابقات مچ اندازی به مناسبت هفته وحدت مورخه 29/9/95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بین دانشجویان تربیت بدنی در بخش برادران و خواهران برگزار گردید.
در بخش خواهران خانم شرمین شیخ محمدی و در بخش برادران پیمان رسول زاده به مقام قهرمانی دست یافتند.             روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد iau_mahabad@

تصاویر