دریافت وام کوتاه مدت

دانشجویان عزیز جهت دریافت وام کوتاه مدت با تکمیل مدارک پیوستی به صندوق رفاه ساختمان شهید بروجردی (4) مراجعه فرمایید

 

دریافت مدارک

تصاویر