امکانات پژوهشی

 

در راستای خدمت رسانی آموزشی و پژوهشی به شهروندان گرامی مستحضر می دارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دارای 64 آزمایشگاه و کارگاه است که در این میان  12 آزمایشگاه از نوع تحقیقاتی میباشد و تمامی آزمایشگاههای واحد عضو سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) هستند و بالغ بر 80 نوع خدمت آزمایشگاهی در زمینه های شیمی، نانو تکنولوژی، تکنولوژی بتن و مقاومت مصالح، کارگاه نقشه برداری، میکروب شناسی، لایه نشانی، بیوتکنولوژی و صنایع غذایی در این آزمایشگاه ها ارائه می شود. مجهز کردن آزمایشگاهها به تجهیزات پیشرفته، ارتباط موثر و کارآمد با صنعت و معدن، همکاری با اداره استاندارد و درآمدزایی، برخی از اقداماتی است که در ساها انجام خواهد گرفت. شایان ذکر است آزمایشگاه فناوری نانو این واحد از مورخه 26/08/1395 به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ریاست جمهوری درآمده و تنها آزمایشگاه موجود در سطح استان آذربایجان غربی است که عضو این شبکه گسترده کشوری میباشد و امید است با مشارکت فعال، در پیشبرد اهداف شبکه و سربلندی کشور، نقش موثری ایفا نماید.

 

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد iau_mahabad@

تصاویر