بهار قرآن

برگزاری ششمین دوره طرح رمضان بهار قرآن با تفسیر سوره حمد توسط حجه الاسلام حاج اقا اموسوی در مسجد دانشگاه ویژه کارکنان و هیات علمی. خرداد 96

تصاویر