برگزاری مراسم محفل انس با قرآن و تقدیر از منتخبین مسابقات قرآن

تصاویر